Skip to content

Taisyklės ir sąlygos

Naudojimo nuostatai

 1. Šie nuostatai taikomi paslaugų teikėjo (toliau – Paslaugų teikėjas) interneto svetainėje www.sveikastikslas.lt (toliau – Svetainė) siūlomoms paslaugoms (toliau – Paslaugos).
 2. Svetainės naudojimo sąlygos (toliau – Nuostatai) yra privalomi visiems asmenims, kurie naudojasi Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra ar nėra registruotas Svetainės naudotojas (toliau – Naudotojas).
 3. Kartu su naudojimusi paslaugomis, įskaitant apsilankymą Svetainėje, įsigalioja naudojimosi Svetaine nuostatai. Jei naudotojas naudojasi Svetaine arba atlieka joje bet kokią veiklą, laikoma, kad atitinkamas Naudotojas yra susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiais Nuostatais ir sutinka jų laikytis.
 4. Naudotojas, kuris nesutinka su bent viena iš šių Nuostatų sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.
 5. Nuostatai taikomi visais klausimais, kurių neapima Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai dėl naudojimosi paslaugomis, ir jie reiškia Paslaugų teikėjų ir Naudotojų susitarimą. Jei bet kurį iš šių Nuostatų Teismas yra pripažinęs negaliojančiu arba neįgyvendinamu, likę Nuostatai lieka galioti.
 6. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai taisyti ir (arba) keisti Nuostatus. Nuostatai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento. Portalo Naudotojo pareiga yra sekti ir susipažinti su Svetainės Nuostatais, taip pat jų laikytis.
 7. Ši sutartis yra sudaryta neribotam laikui ir Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti įsipareigojimus su Portalo Vartotoju, nurodant Vartotojui nutraukimo priežastis atitinkant pažeidimą pagal šias taisykles.

Paslauga

 1. Paslauga yra dalyvavimas mokymuose, kursuose ir treniruotėse, kurios apima informaciją, susijusią su sveika gyvensena, sportu ir mityba. Svetainėje skelbiama informacija yra tik informuojamojo pobūdžio ir negali atstoti profesionalios medicinos pagalbos, diagnostikos arba gydymo. Jeigu Naudotojui kyla abejonių dėl Svetainėje gautos informacijos arba klausimų apie savo sveikatą, Naudotojas turėtų pasikonsultuoti su gydytoju arba kitu sveikatos priežiūros specialistu. Naudotojai svetaine naudojasi savo pačių rizika ir atsakomybe.
 2. Paslauga gali neapsiriboti sporto treniruotėmis ir mitybos planais, kursais ir mokymais, el. pašto paslaugomis, skelbimais, pokalbių sritimis ir naujienų grupėmis bei atsisiunčiamomis mobiliųjų telefonų programomis, susijusiomis su Svetainėje teikiamomis paslaugomis.
 3. Portale gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines ar paslaugas, už kurių turinį Paslaugos teikėjas nėra atsakingas. Paslaugos teikėjas jokiu būdu nėra atsakingas už Naudotojams padarytus nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų svetainėmis.
 4. Šia paslauga gali naudoti visi pilnamečiai fiziniai ir juridiniai asmenys (nepilnamečiai fiziniai asmenys turi teisę tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą). Paslauga nerekomenduojama nėščioms ir žindančioms moterims, sergantiems žmonėms ir turintiems sveiktos sutrikimų.

Paslaugos gavimo techninis procesas

 1. Naudotojas, užsiregistravęs Svetainėje nustatyta registracijos tvarka, gauna Svetainėje siūlomas Paslaugas.
 2. Pildydamas registracijos anketą Naudotojas turi nurodyti teisingą informaciją.
 3. Norėdamas užsiregistruoti portale ir gauti Paslaugą, Naudotojas turi atlikti šią arba kitą (pagal Svetainėje esančius nurodymus) veiklą:

3.1. užpildyti kontaktinės informacijos anketą;

3.2. užpildęs anketą nurodyti savo el. pašto adresą, kuriuo Paslaugos teikėjas Naudotojui siųstų informaciją apie Paslaugos gavimą;

3.3. pasirinkti tinkamiausią mokėjimo sistemą, kuria naudojantis būtų atliktas mokėjimas už Paslaugą;

3.4. turi būti atlikta visa būtina veikla, kad būtų atsiskaityta už Paslaugą;

3.5. turi būti užpildyta registracijos anketa.

 1. Atlikęs registraciją ar mokėjimą, Naudotojas gaus anketoje nurodytu el. pašto adresu pranešimą apie tai, kad sėkmingai užsiregistravo ir Paslauga yra prieinama.

Paslaugos kokybė

 1. Paslauga teikiama tokia, kokia ji yra, ir tai reiškia, jog Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslauga atitinka Naudotojo reikalavimus.
 2. Paslaugos teikimo metu negalimos techninės klaidos, techniniai trukdžiai, saugos srities trūkumai.
 3. Paslauga yra prieinama Naudotojui bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.
 4. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą su Naudotoju, įskaitant, jei įtariama, kad Naudotojas nurodė neteisingus duomenis Registracijos anketoje, arba yra įtariama, kad Naudotojas pirko Paslaugą nesąžiningu būdu.
 5. Informacija apie Paslaugas Svetainėje yra nuolat atnaujinama, keičiama arba papildoma. Todėl Svetainėje nurodomos paslaugų kainos, aprašai ir kita informacija gali būti nurodyta neteisingai arba neišsamiai.
 6. Vaizdai turi iliustracinę reikšmę ir prekės, paslaugos tikroji išvaizda gali skirtis nuo skelbimuose nurodytų vaizdų.

Paslaugos apmokėjimas

 1. Kad gautų Paslaugą, Naudotojas įsipareigoja suteikti būtiną informaciją, užtikrinančią, kad Paslaugos apmokėjimo transakcija būtų veiksminga, įskaitant (bet ne tik) sąskaitos arba kredito kortelės numerį, informaciją apie kredito kortelės galiojimo terminą ir (arba) atsiskaitymus atliekančio asmens vardą, pavardę.
 2. Atsiskaitydamas už Paslaugas Naudotojas užtikrina ir garantuoja, kad:

2.1. turi teisę naudotis atsiskaitymams už Paslaugą skirta kredito kortele arba kitu mokėjimo metodu;

2.2. pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

 1. Naudotojas suteikia Paslaugos teikėjui teisę šiuos duomenis perduoti trečiajam asmeniui, kad užtikrintų visišką Paslaugos apmokėjimą.
 2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
 3. Atsiskaitymai už Paslaugas yra pasikartojantys ir automatiniai, vykdomi kas 30 dienų, automatiškai nuskaitant lėšas iš Naudotojo pateikto apmokėjimo būdo. Jeigu lėšų nuskaitymas yra neįmanomas dėl bet kokių priežasčių, Paslaugos teikėjas turi teisę nedelsiant sustabdyti Naudotojo prieigą prie platformoje teikiamos medžiagos iki tol, kol apmokėjimas bus sėkmingai atliktas.

Naudotojo paskyra

 1. Tapęs Svetainės Naudotoju, Naudotojas sutinka, kad būtų tvarkomi profilyje nurodyti duomenys. Sukūrus paskyrą Portale, Naudotojas yra atsakingas už šios paskyros naudojimą.
 2. Kiekviena Naudotojo paskyra Svetainėje yra sukurta individualiai kiekvienam Naudotojui ir yra skirta asmeniniam naudojimui, Naudotojas neturi teisės savo paskyros perduoti naudoti kitam asmeniui.
 3. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti naudojimąsi Naudotojo paskyra be perspėjimo ir sumokėtos įmokos grąžinimo galimybės, jei:

3.1. registruodamasis Naudotojas nurodė neteisingus ir netikslius duomenis;

3.2. Naudotojas perdavė savo paskyrą naudotis kitam asmeniui;

3.3. kyla įtarimų dėl sukčiavimo, neleistino arba neteisėto sandorio vykdymo;

3.4. Naudotojas yra kitu būdu pažeidęs Svetainės Nuostatus.

 1. Naudotojas turi teisę uždaryti ir (arba) panaikinti savo Naudotojo paskyrą atlikdamas tam tikrus veiksmus Svetainėje ir (arba) išsiųsdamas Paslaugos teikėjui el. paštuinfo@sveikastikslas.ltpranešimą apie ketinimą uždaryti savo paskyrą.
 2. Po Naudotojo paskyros panaikinimo Paslaugos teikėjas turi teisę panaikinti visą informaciją apie Naudotoją.

Už Paslaugą sumokėtų pinigų grąžinimas

 1. Naudotojas turi teisę paprašyti grąžinti sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo pirmos registracijos dienos platformoje, jeigu nėra nurodyta kitaip Svetainėje arba Paslaugos apraše.
 2. Kad būtų sugrąžinti sumokėti pinigai, Naudotojas turi el. paštu info@sveikastikslas.ltkreiptis į Paslaugos teikėją ir prie šio el. pašto pranešimo pridėti mokėjimo atlikimą patvirtinantį dokumentą ir prašymą grąžinti sumokėtus pinigus.
 3. Jei Svetainėje registruotas Naudotojas dėl kokių nors priežasčių nėra patenkintas paslaugos kokybe, Paslaugos teikėjas tarpusavio sutarimu gali grąžinti sumokėtą pinigų sumą per 14 dienų.
 4. Jei Portalas nustatė, kad Vartotojo skundas yra nepagrįstas, o Vartotojas nesutinka su Portalo tokiu nustatymu, Vartotojas turi teisę naudoti normatyviniuose aktuose nurodytus alternatyvius ginčų sprendimo būdus, pateikiant prekių pardavėjui raštišką pareiškimą dėl neteisminio ginčo sprendimo, nurodant:
 • vardą, pavardę, kontaktinę informaciją;
 • pareiškimo pateikimo datą;
 • ginčo esmę, pretenzijas ir jų pagrindą.

Konkursai, akcijos ir reklama

 1. Naudotojas, suvedęs savo asmeninius duomenis į Svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiama informacija tiek el. paštu, tiek rinkodaros arba bet kuriuo kitu Paslaugų teikėjo pasiūlytu formatu, kurią siųs Paslaugų teikėjas ir Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo partneriai, apimančią įvairios rūšies su Svetaine susijusias aktualijas, reklamines akcijas ir kitas Paslaugas.
 2. Bet kurios rūšies konkursai arba kitos akcijos (toliau – Reklaminės akcijos), kurios yra naudojamos Svetainėje, gali būti reguliuojamos atskirai, ne pagal šiuos Nuostatus. Prieš dalyvaujant Reklaminėse akcijose prašoma susipažinti su Reklamai taikomais Nuostatais. Jei Reklamai taikomi Nuostatai prieštarauja šiems Nuostatams, galioja konkrečios Reklamos Nuostatai.
 3. Naudotojas kurį laiką gali atsisakyti gauti Reklamą, laikydamasis atitinkamų nurodymų arba parašęs Paslaugos teikėjui el. paštu info@sveikastikslas.lt.

Intelektinė nuosavybė

 1. Paslaugos teikėjui priklauso išimtinės teisės į visą informaciją, kuri randama Svetainėje, todėl bet koks trečiųjų asmenų vykdomas turinio, apipavidalinimo tvarkymas, duomenų tolesnis platinimas ir (arba) kitoks informacijos naudojimas bei platinimas, imant juos iš Svetainės be Paslaugos teikėjo leidimo arba rašytinio sutikimo, yra autorių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kurį baudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 2. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju Paslaugos teikėjas turi teisę patraukti atsakomybėn nusižengusį asmenį, kuris yra visiškai atsakingas už visą padarytą žalą, kuri yra arba gali būti padaryta Paslaugos teikėjui ir trečiajam asmeniui (įskaitant ir negautą pelną).

Paslaugos teikėjo atsakomybė

 1. Paslaugos teikėjas nėra jokiu būdu atsakingas už Naudotojui padarytus nuostolius tuo atveju, jeigu Naudotojas nesilaikė Svetainės Nuostatų ir (arba) Paslaugos teikėjo nurodymų.
 2. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri buvo padaryta Naudotojui arba trečiajam asmeniui vadovaujantis Paslaugoje pateikta medžiaga.
 3. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo veiklą ir padarytus nuostolius trečiajam asmeniui.

Duomenų apsauga

 1. Visi į Svetainę įkelti Naudotojų asmeniniai duomenys ir asmeniniai identifikavimo kodai saugomi pagal Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus. Šie duomenys apdorojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius asmens duomenų apdorojimo principus.
 2. Paslaugos teikėjas turi teisę publikuoti ir panaudoti medžiagą, kurią yra gavęs iš Naudotojo, jei tik Naudotojas nėra to uždraudęs. Tai netaikoma asmens duomenims arba asmeninei informacijai, kuri yra laikoma konfidencialia.

Ginčų sprendimas

Visi paslaugos teikėjo ir Naudotojo ginčiai sprendžiami derybomis. Jei taikiai išspręsti ginčų nepavyksta, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose atsižvelgiant į Nuostatus ir Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus.

Prašymą ar skundą dėl mūsų paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt.

Sveikastikslas.lt

Ar tikrai norite atsijungti?

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau Privatumo politika.